Privacy Policy (Integritetspolicy)

Senast uppdaterad: 16 Maj 2024.

Vi på SKYDD Säkerhetsteknik AB respekterar din personliga integritet och vill därför i vår integritetspolicy delge dig information om vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information som vi får av dig när du besöker vår webbplats, samt vilka rättigheter du har.

1. Vilka vi är

Webbplatsen du besöker (https://skydd.se) tillhör SKYDD Säkerhetsteknik AB. Innehållet på webbplatsen hanteras av Nava Group AB som är dataskyddsansvarig för all personlig information som samlas in via webbplatsen.
Läs mer om SKYDD Säkerhetsteknik AB och om Nava Group AB.
Kontaktinformation finns längst ner denna Policy.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Se vår Cookie Policy för utförlig information!

Uppgifter som du delar med oss frivilligt

Vi använder formulär på vår webbplats. De flesta fungerar som vanlig e-post. De samlar endast in uppgifter som tydligt framgår av respektive formulärfält, inga dolda data samlas in. Uppgifterna lagras inte i någon databas och de anges frivilligt.

Fördelen med dessa, så kallade kontaktformulär, är att besökaren kan skicka oss meddelande även om hen inte har tillgång till en egen e-post klient. Du kan självklart kontakta oss via e-post också.

Enkelt kontaktformulär, vars syfte är att besökaren ska kunna skicka frågor, önskemål eller annan information till oss. Data som samlas in är: för- och efternamn, e-post adress, mobilnummer (ej obligatoriskt att ange), ämne och själva meddelandet.

Intresseanmälan och offertförfrågan, vars syfte är att besökaren ska kunna skicka oss intresseanmälan och offertförfrågan i samband med någon av våra tjänster.

Själva e-brevet som kontaktformuläret skickar, sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen bort inom 6 månader. Vi raderar personlig data även snabbare vid skriftligt önskemål via e-post till dataskydd@navagroup.se. Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

Anmälan till vårt nyhetsbrev: Besökaren har möjlighet att registrera sig för våra nyhetsbrev via ett formulär. Det samlar in för- och efternamn, samt e-post adress. Uppgifterna lagras i en databas hos Mailchimp, som vi tills vidare använder för utskick av nyhetsbrev. Mailchimp anses vara en säker leverantör, vi avsäger oss ansvaret för eventuellt dataläckage från deras system.

Våra nyhetsbrev kan innehålla information om våra egna produkter/tjänster, våra partners produkter/tjänster och relevant branschnyheter. Huvudsyftet är informationsgivning och vissa delar kan syfta till marknadsföring. Vi säljer inte uppgifterna vidare till någon tredjepart.

Den som har registrerat sig för nyhetsbrev, kan avregistrera sig antingen genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka önskemål om avregistrering via e-post till dataskydd@navagroup.se.

3. Webbplatsinnehåll

Kommentarer: skydd.se tillåter inte kommentarer, således samlas inte in personlig data via kommentarer.

Rekommendationer: rekommendationer som visas på skydd.se har godkänts av personen som finns angiven under rekommendationen. Du som har get ditt tillstånd för att vi ska få visa din rekommendation, har självklart möjlighet för att återta den. Skicka email till dataskydd@navagroup.se.

Tredjeparts verktyg och tillägg: vi använder Google Analytics. För övrigt använder vi inte tredjeparts verktyg och tillägg som samlar in data.

Tillägg: Vi använder inga tillägg som samlar in dold personlig data.

Media: Webbplatsen skydd.se tillåter inte uppladdning av media filer från besökare och samlar således inte in xif-data.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser: Notera: Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser, men den innehåller länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. När du navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

5. Vilka vi delar data med

Från denna webbplats delas inte data till tredjepartsleverantörer.

6. Hur länge vi behåller uppgifterna

De uppgifter som du har skickat via Intresseanmälan eller Offertförfrågan, sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen inom 6 månader.

Uppgifter som du har skickat för registrering till Nyhetsbrev, finns kvar i databasen tills du väljer att avregistrerar dig (se hur du avregistrerar dig under Vilka rättigheter du har över din data). Med hjälp av Mailchimp inbyggda funktionalitet upptäcks om den angivna mailboxen är inaktiv och då tas dina uppgifter bort.
Vi gör också årlig kontroll, som syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna är fortfarande aktuella.

7. Vilka rättigheter du har över dina data

  • Du kan begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter du har delgett oss.
  • Du kan begära att personlig data som är inaktuell eller bristfällig ska bli justerad eller kompletterad.
  • Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhets ändamål.
  • Du har rätt till att återkalla tillstånd som du har gett oss tidigare för att publicera din rekommendation, eller annan typ av material på vår hemsida, som kan kopplas till dig personligen.
  • Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst, kostnadsfritt. Du kan avregistrera dig genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka din uppsägning till oss.
  • Skicka din skriftliga begäran via e-post till dataskydd@navagroup.se . Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

8. Minderåriga

Tjänster som NEWEL tillhandahåller är inte avsedda för minderåriga. Om du är under 18 år, vänligen dela inte dina personliga uppgifter på denna webbplats.

9. Hur vi skyddar din information

Vi ser till att datauppgifter uppdateras med jämna mellanrum, att gammal data raderas och vi dokumenterar våra åtgärder som berör hantering av personuppgifter.

Vi använder tredjepartsverktyg på webbplatsen som ökar säkerheten mot intrång och uppdaterar tekniska komponenter frekvent. Vi har SSL certifikat (Secure Sockets Layer) som är en säkerhetsteknik för krypterad koppling mellan servern och din och din webbklient.

Vi ger tydlig information om vilka åtgärder vi tillämpar i enlighet med GDPR till besökare på webbplatsen, till våra kunder och till vår personal. Nava Group jobbar aktivt med att implementera ännu fler åtgärder som stärker dataskydd.

10. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personliga uppgifter, kontakta oss via dataskydd@navagroup.se.