Illustration - Brand- och utrymningslarm

Brand- och utrymningslarm

En tidig upptäckt av brand kan både rädda människoliv och förhindra stora materiella skador. Vi installerar utrymningslarm och kombilarm. Vi har idag många olika lösningar för brandvarning och utrymningslarm för att skydda personer eller egendom i små eller stora lokaler.

Brandvarning och utrymningslarm kan vara fristående eller integrerat med ett inbrottslarm vilket är en vanlig och kostnadseffektiv lösning. Vi installerar idag ”kombilarm” i många bostäder, daghem, skolor, företag samt hos stat och kommun.

Tillsammans med er tar vi fram den bästa lösningen med hänsyn till lokal, försäkringskrav och era önskemål. Önskas ett direktuppkopplat larm till brandkåren görs det via en samarbetspartner.

Vissa försäkringsbolag kräver att anläggningen är certifierad av ett SBSC-godkänt företag. Vi på SKYDD Säkerhetsteknik har valt att inte vara medlemmar där. Detta för att slippa dyra medlemskostnader som går ut över våra kunder. Vi samarbetar med flera företag så om ni behöver en certifierad anläggning kan vi installera all utrustning och sedan ta in en av våra samarbetsföretag som går igenom och certifierar er anläggning på ett korrekt sätt.

Fråga efter vårt serviceavtal så får du prioriterad service.