Brandtätning

Det är viktigt att se till att man inte bryter brandskyddet i en byggnad. När man drar nya ledningar och går igenom väggar måste hålen tätas på rätt sätt. Vi har genomgått utbildning inom detta och har erfarenhet av brandtätning.

Byggnader utformas med olika delar eller celler som ska förhindra att en eventuell brand sprider sig. Dessa celler ska vara täta och vid håltagning i väggar och andra delar kan brandskyddet skadas och man ökar risken för snabb brandspridning. Att täta är viktigt och att göra det rätt. Rätt material måste användas för att det ska fungera på rätt sätt.

Vi brandtätar våra egna installationer och kan även hjälpa med att bara utföra själva tätningen.

Kontakta oss gärna för mer information.